🌍 ČeštinaDeutschΕλληνικάEnglishEspañolFrançaisIndonesiaItaliano日本語한국어PortuguêsRomânăРусскийSlovenščinaУкраїнська简体中文繁體中文

Umění příkazové řádky

Join the chat at https://gitter.im/jlevy/the-art-of-command-line

curl -s 'https://raw.githubusercontent.com/jlevy/the-art-of-command-line/master/README.md' | egrep -o '\w+' | tr -d '`' | cowsay -W50

Plynulost práce na příkazové řádce je umění často opomíjené nebo považované za překonané, ale zlepšuje vaši flexibilitu a produktivitu jako inženýr jak očividně tak nenápadně. Toto je výběr poznámek a tipů pro použití příkazové řádky které shledáváme užitečnými při práci na Linuxu. Některé tipy jsou základní a některé jsou velmi specifické, komplikované či nejasné. Tato stránka není dlouhá, ale pokud dokážete použít a vybavit si všechny věci zde zmíněné, máte dostatečně rozsáhlé vědomosti.

Tato práce je výsledkem mnoha autorů a překladatelů. Mnoho se původně objevilo na webu Quora, ale s ohledem na zájem, který tam panoval, se zdálo vhodné použít GitHub, kde lidé více talentovaní než původní autor mohli okamžitě navrhovat zlepšení. Pokud najdete chybu či něco, co by mohlo být vylepšeno, prosím vytvořte issue nebo pull request! (Samozřejmě nejdříve zkontrolujte meta sekci a existující pull requesty a issues.)

Meta

Rozsah:

 • Tento průvodce je pro začátečníky i pro pokročilé. Cílem je široký záběr (vše důležité), specifičnost (poskytnout konkrétní příklady nejčastějšího použití) a stručnost (vyhnout se věcem, které nejsou nezbytné nebo podobným tématům, které lze vyhledat jinde). Každý tip je v některých případech nenahraditelný nebo značně šetří čas oproti alternativám.
 • Tento dokument je napsán pro Linux s vyjímkou sekcí označených jako "Pouze pro OS X". Mnoho ostatních položek lze použít nebo je lze nainstalovat na jiných Unixových systémech nebo MacOS (dokonce i na Cygwin).
 • Zaměření dokumentu je na inteaktivní Bash ačkoli mnoho tipů lze aplikovat na jiné shelly a obecné bashové scriptování. . Jsou zahrnuty jak "standardní" Unixové příkazy tak příkazy vyžadující instalaci extra balíčků -- pokud jsou dost důležité aby zasloužily zmínku.

Poznámky:

 • Pro udržení délky textu na jednu stranu, obsah je implicitně obsažen v odkazech. Jste dostatečně inteligentní aby jste si vyhledali více detailů z jiných zdrojů jakmile znáte příkaz či myšlenku na Googlu. Použijte apt-get, yum, dnf, pacman, pip nebo brew podle distribuce k instalaci nových progamů.
 • Použijte Explainshell pro užitečné vysvětlení co příkazy, možnosti, roury a jiné dělají.

Základy

 • Naučte se základy Bashe. Vlastně, napište man bash a alespoň si to proleťte; je to celkem jednoduché a ne tak dlouhé. Jiné shelly mohou být dobré, ale Bash je mocný a vždy dostupný (znalost pouze zsh, fish a jiných ačkoli lákavá na vlastním notebooku omezuje v mnoha situacích, jako například při použití existujících serverů).

 • Poznejte alespoň jeden textový editor dobře. Nejlépe Vim (vi) jelikož opravdu nemá pro občasné úpravy v terminálu nemá konkurenci (ani pokud většinu času používáte Emacs, velké IDE nebo moderní okenní editor).

 • Naučte se číst dokumentaci pomocí man (pro zvědavce, man man vypíše čísla sekcí, například 1 jsou "obvyklé" příkazy, 5 jsou soubory/konvence a 8 je administrace). Hledejte manuálové stránky pomocí apropos. Vězte, že některé příkazy nejsou spustitelné programy, ale funkce zabudované v Bashi a nápovědu k nim můžete zobrazit příkazem help a help-d.

 • Naučte se přesměrování výstupu a vstupu pomocí > a < a roury pomocí |. Pamatujte, že > přepíše obsah výstupního souboru a >> přidá na jeho konec. Nezapomeňte na stdout (stndardní výstup) a stderr (standardní chybový výstup).

 • Poznejte souborovou hromadnou expanzi za pomoci * (případně ? a [...]) a úvozovkách a rozdílu mezi dvojitými uvozovkami " a jednoduchými '. (Více na expanzi proměných níže.)

 • Seznamte se se správou činností v Bashi: &, ctrl-z, ctrl-c**, jobs, fg, bg, kill, atd.

 • Seznamte se s ssh a základy bezheslové autentizace pomocí ssh-agent, ssh-add, atd.

 • Základní správa souborů: ls a ls -l (zejména co který sloupec v ls -l znamená), less, head, tail a tail -f (nebo ještě lépe less +F), ln a ln -s (pochopte rozdíly a výhody pevného odkazu a symoblického odkazu), chown, chmod, du (pro krátký souhrn využití disku: du -hs *). Pro správu souborového systému, df, mount, fdisk, mkfs, lsblk. Pochopte co je inode (ls -i nebo df -i).

 • základní správa síťí: ip nebo ifconfig, dig.

 • Dobře se naučte regulárních výrazů a rozličné příznaky pro grep/egrep. Přepínače -i, -o, -v, -A, -B a -C je také vhodné znát.

 • Naučte se používat apt-get, yum, dnf nebo pacman (podle vaší distribuce) k hledání a instalaci balíků. A ujistěte se, že máte pip k instalace Pythonových terminálových nástrojů (některé je nejjednodušší nainstalovat pomocí pip).

Každodenní použití

 • V Bashi používejte Tab k dokončení argumentů nebo vylistování všech dostupných příkazů a ctrl-r k vyhledávání v historii příkazů (po stisknutí pište pro hledání a poté mačkejte opakovaně ctrl-r k procházení více shod, Enter k provedení nalezeného příkazu nebo šipku vpravo pro vložení výsledku hledání do terminálu a následnou editaci).

 • V Bashi používejte ctrl-w pro smazní posledního slova a ctrl-u pro smazání všeho od současné pozice kurzoru až po začátek řádku. Používejte alt-b a alt-f k procházení řádku po slovech, ctrl-a pro skok na začátek řádku, ctrl-e pro skok kurzoru na konec řádku, ctrl-k pro smazání všeho od současné pozice až ke konci řádku, ctrl-l pro vyčištění obrazovky. Prohlédněte si man readline pro všechny defaultní klávesové zkratky v Bashi. Je jich hodně. Například alt-. projíždí předchozí argumenty a alt-* rozšíří řetězec.

 • Pokud milujete klávesové zkratky ve stylu vi, použijte set -o vi (a set -o emacs pro návrat ke standardnímu rozložení).

 • Pro úpravu dlouhých příkazů, po nastavení vašeho editoru (například export EDITOR=vim), ctrl-x ctrl-e v něm otevře stávající příkaz pro víceřádkovou úpravu. Nebo ve vi stylu, escape-v.

 • Zobrazení nedávných příkazů se provádí pomocí history. Existuje spousta zkratek jako !$ (poslední argument) a !! (poslední příkaz), ale tyto jsou jednoduše nahraditelné pomocí ctrl-r a alt-..

 • Pro přechod do předchozího pracovního adresáře: cd -.

 • Pokud máte zpola napsaný příkaz, ale rozmyslíte si to, stiskněte alt-# pro přidání # na začátek řádku a vložte ho jako komentář (nebo použijte ctrl-a, #, enter). Takto se k němu můžete později vrátit v historii příkazů.

 • Používejte xargs (nebo parallel). Jde o mocný příkaz. Nezapomeňte, že můžete ovládat kolik položek se má vykonat na řádku (-L) stejně jako paralelismus (-P). Pokud si nejste jisti zda to udělá co má, zkuste nejdříve xargs echo. Hodí se také -I{}. Příklady:

   find . -name '*.py' | xargs grep nejaka_funkce
   cat hosts | xargs -I{} ssh root@{} hostname
 • pstree -p je užitečné zobrazení stromu procesů.

 • Používejte pgrep a pkill k hledání nebo posílání signálů procesům podle jména. (-f je také užitečné).

 • Pamatujte si rozličné signály, které lze posílat procesům. Například, k pozastavení procesu, použijte kill -STOP [pid]. Celý seznam signálů v man 7 signal.

 • Používejte nohup nebo disown pokud chcete, aby proces na pozadí běžel navždy.

 • Kontrolujte, které procesy naslouchají pomocí netstat -lntp nebo ss -plat (pro TCP; přidejte -u pro UDP).

 • Podívejte se také na lsof pro otevřené sockety a soubory.

 • Jak dlouho systém běží poznáte díky uptime nebo w.

 • Pomocí alias si nastavte zkratky pro často používané příkazy. Například alias ll='ls -latr' vytvoří novou zkratku ll.

 • V Bashových scriptech používejte set -x (nebo jeho variantu set -v, která zaznamenává nezpracovaný vstup včetně nečekaných proměnných a komentářů) pro ladící výstup. Používejte striktní módy pokud nemáte dobrý důvod proč to tak nedělat: Příkazem set -e nastavíte přerušení při chybě (nenulový návratový kód). Použijte set -u pro zjištění použití neinicializovaných proměnných. Zvažte také set -o pipefail pro chyby v rourách (přečtěte si na tohle téma více pokud tuto možnost využijete, jelikož jde o citlivé téma). Pro více zapojených scriptů použijte trap na EXIT nebo ERR. Dobrým zvykem bývá začínat scripty takto, což zachytí a ukončí běh na běžných chybách a vypíše zprávu:

   set -euo pipefail
   trap "echo 'error: Script selhal: neuspesny prikaz vyse'" ERR
 • V Bash scriptech jsou subshelly (psané s kulatými závorkami) vhodným způsobem shlukování příkazů. Běžným příkladem budiž dočasný přesun do jiného pracovního adresáře, například:
   # udelej neco v soucasnem pracovnim adresari
   (cd /nejaky/jiny/adresar && jiny-prikaz)
   # pokracuj v puvodnim adresari
 • Nezapomeňte, že v Bashi je mnoho druhů expanze proměnných. KOntrola, že proměnná existuje ${jmeno:?chybova hlaska}. například, pokud script vyžaduje jediný argument, napište vstupni_soubor=${1:?pouziti: $0 vstupni_soubor}. Aritmetická expanze: i=$(( (i + 1) % 5 )). Sekvence: {1..10}. Ořezání (trimming) řetězců: ${var%suffix} a ${var#prefix}. Pokud například var=foo.pdf, pak echo ${var%.pdf}.txt zobrazí foo.txt.

 • Expanze složených závorek použitím {...} může snížit potřebu přepisovat podobné texty a zautomatizovat kombinaci položek. Toto může být užitečné například v mv foo.{txt,pdf} nejaky-adresar (což přesune oba soubory), cp nejakysoubor{,.bak} (což se rozšíří do cp nejakysoubor nejakysoubor.bak) nebo mkdir -p test-{a,b,c}/subtest-{1,2,3} (což se rozšíří do všech možných kombinací a vytvoří příslušný adresářový strom).

 • S výstupem některých příkazů lze zacházet jako se souborem pomocí <(nejaky prikaz). Například porovnání lokálního /etc/hosts se vzdáleným:

   diff /etc/hosts <(ssh nejakyhost cat /etc/hosts)
 • Poznejte "zdejší dokumenty" v Bashi, míněno cat <<EOF ....

 • -Přesměrujte jak standardní výstup tak standardní chybový výstup v Bashi pomocí: nejaky-prikaz > logsoubor 2>&1 nebo nejaky-prikaz &>logsoubor. Častokrát, k zajištění, že příkaz nezanechá otevřený souborový držák (handle), navázání ho na terminál ve kterém jste, je dobrá praktika také přidat </dev/null.

 • Používejte man ascii pro dobrou ASCII tabulku se šestnáctkovými i dekadickými hodnotami. Pro obecné kódovací informace jsou užitečné man unicode, man utf-8 a man latin1.

 • Používejte screen nebo tmux k rozšíření obrazovky, což je užitečné zejména na vzdálených ssh připojeních a k odpojení a znovu-připojení k sezení. byobu dokáže vylepšit obrazovku nebo tmux a poskytovat více informací a jednodušší správu. Více minimalistická varianta pouze pro přetrvání sezení je dtach.

 • v ssh je důležité vědět, jak tunelovat porty s pomocí -L nebo -D (a příležitostně -R) například k přístupu na webovou stránku ze vzdáleného serveru.

 • Může být užitečné udělat trochu optimalizačních úprav vašeho ssh připojení; například v ~/.ssh/config je nastavení pro vyhýbání se odhozeným spojením v jistých sítích, používá kompresi (což je užitečné se scp přeš síť s malou šířkou pásma připojení) a multiplexové kanály ke stejnému serveru v lokálním souboru.

   TCPKeepAlive=yes
   ServerAliveInterval=15
   ServerAliveCountMax=6
   Compression=yes
   ControlMaster auto
   ControlPath /tmp/%r@%h:%p
   ControlPersist yes
 • Některé další možnosti vstahující se k ssh jsou bezpečnostně citlivé a měli by být povoleny s opatrností, například pro jednotlivé podsítě nebo hosty v důvěryhodných sítích: StrictHostKeyChecking=no, ForwardAgent=yes

 • Zvažte mosh jako alternativu k ssh, která používá UDP, vyhýbá se padlým spojením a přidává pohodlí na cestách (vyžaduje nastavení na serveru).

 • K získání oprávnění k souboru v osmičkové formě, což je užitečné pro systémovou konfiguraci, ale nedostupné v ls a lehko zpackatelné, použijte něco jako

   stat -c '%A %a %n' /etc/timezone
 • Pro interaktivní výběr hodnot ze vstupu jiného příkazu použijte percol nebo fzf.

 • Pro interakci se soubory v závislosti na vstupu jiného příkazu (třeba git), použijte fpp (PathPicker).

 • Po zpřístupnění jednoduchého webového serveru pro všechny soubory v současném adresáři (a podadresářích), přístupného každému na vaší síti použijte: python -m SimpleHTTPServer 7777 (pro port 7777 a Python 2) a python -m http.server 7777 (pro port 7777 a Python 3).

 • Pro spuštění příkazu s právy použijte sudo (pro roota) nebo sudo -u (pro jiného uživatele). Používejte su nebo sudo bash pokud chcete aby shell běžel skutečně pod daným uživatelem. Použitím su - simulujte čerstvé přihlášení jako root nebo jiný uživatel.

Zpracovaní souboru a dat

 • K nalezení souboru podle jména v pracovním adresáři: find . -iname '*something*' (nebo podobně). K nalezení souboru podle jména kdekoliv na disku, použijte locate jmeno (pamatujte, že updatedb nemuselo nutně zaindexovat nedávno vytvořené soubory).

 • Pro obecné prohledávání zdrojů nebo datových souborů (více sofistikované než grep -r), použijte ag.

 • Převeďte HTML na text pomocí lynx -dump -stdin.

 • Vyzkoušejte pandoc pro Markdown, HTML a všechny druhy převodu dokumentů.

 • Pokud musíte pracovat s XML xmlstarlet je starý, ale dobrý.

 • Pro JSON použijte jq.

 • Pro YAML, použijte shyaml.

 • Pro Excel nebo CSV suobory, csvkit poskytuje in2csv, csvcut, csvjoin, csvgrep, atd.

 • Pro Amazon S3, s3cmd je pohodlnější a s4cmd je rychlejší. aws od Amazonu a vylepšený saws jsou nezbytné pro ostatní AWS úkoly.

 • Mějte přehled o sort a uniq, včetně přepínače -u pro uniq a -d -- shlédněte jednořádkové příklady níže. A také comm.

 • Mějte přehled také o cut, paste a join pro manipulaci s textovými soubory. Mnoho lidí používá cut, ale zapomínají na join.

 • Udržujte přehled také o wc na počítání nových řádků (-l), znaků (-m), slov (-w) a bytů (-c).

 • A přehled je dobré mít také o tee pro kopírování ze stdin do souboru a na stdout, podobně jako za použití ls -la | tee soubor.txt.

 • Mějte na paměti, že nastavení lokalizace ovlivňuje mnoho příkazů v shellu mnoha způsoby včetně pořadí při třídění a výkonu. Většina Linuxových instalací nastaví LANG nebo jinou lokalizační proměnnou na lokální nastavení jako americká angličtina. Nezapomínejte však, že vaše třídění se změní změníte-li lokalizaci. A myslete na to, že i18n rutiny mohou způsobit, že třídění nebo jiné příkazy mohou běžet mnohokrát pomaleji. V některých situacích (při nastavování nebo testu unikátnost jako níže) lze bezpečně ignorovat pomalé i18n rutiny úplně a použít tradiční bytový pořádek pří třídění s export LC_ALL=C.

 • Měli byste znát základní awk a sed pro jednoduché operace s daty. Například sčítání všech čísel ve třetím sloupci textového souboru: awk '{ x += $3 } END { print x }'. Tento příkaz je pravděpodobně 3x rychlejší a obsahuje 3x méně kódu než jeho ekvivalent v Pythonu.

 • K nahrazení všech výskytů řetězce v jedno místě nebo ve více souborech:

   perl -pi.bak -e 's/stary-retezec/novy-retezec/g' moje-soubory-*.txt
 • K přejmenování více souborů a/nebo vyhledávání a nahrazení uvnitř těchto souborů zkuste repren. (V některých případech příkazech rename také dovoluje vícenásobné přejmenování, ale buďte opatrní neboť není stejný na všech Linuxových distribucích).
   # Plne jméno souboru, adresaru a obsahu foo -> bar:
   repren --full --preserve-case --from foo --to bar .
   # Obnov zalozni soubory cokoliv.bak -> cokoli:
   repren --renames --from '(.*)\.bak' --to '\1' *.bak
   # Stejne jako vyse za pouziti jmena pokud mozne:
   rename 's/\.bak$//' *.bak
 • Jak říká manuálová stránka, rsync je skutečně rychlý a neobyčejně univerzální nástroj na kopírování souborů. Je znám pro synchronizaci mezi stroji, ale je stejně užitečný lokálně. Jde také o jednu z nejrychlejších cest k odstranění velkého množství souborů:
   mkdir prazdny && rsync -r --delete prazdny/ nejaky-adr && rmdir nejaky-adr
 • Použijte shuf k zamíchání nebo vybrání náhodných řádek ze souboru.

 • Mějte přehled v sort možnostech. Pro čísla, použijte -n nebo -h pro práci s lidsky čitelnými čísly (například z du -h). Pochopte jak fungují klíče (-t a -k). Zejména mějte na paměti, že musíte psát -k,1 pro třídění za použití pouze prvního pole; -k1 znamená třídění podle celého řádku. Stabilní třídění (sort -s) může být užitečné. Například k setřídění primárně podle druhého pole a sekundárně podle druhého pole můžete použít sort -k1,1 | sort -s -k2,2.

 • Pokud někdy potřebujete zapsat znak tabulátor do příkazové řádky v Bashi (například pro -t argument pro třídění), stiskněte press ctrl-v [Tab] nebo napište $'\t'` (druhá možnost je lepší, protože výsledek můžete zkopírovat/vložit).

 • Standardní nástroje pro porovnávání zdrojového kódu jsou diff a patch. Za zmínku stojí také diffstat zobrazující statistiky z diffu a sdiff pro rozdíly bok po boku. Nezapomeňte, že diff -r funguje pro celé adresáře. Použijte diff -r strom1 strom2 | diffstat pro shrnutí změn. A vimdiff pro porovnání a úpravu souborů.

 • Pro binární soubory použijte hd, hexdump nebo xxd pro jednoduché hex dumpy a bvi nebo biew pro editaci binárek.

 • Pro binární soubory můžete také použít strings (například spolu s grep, atd), což je nástroj pro hledání částí textu.

 • Pro binární rozdíly (delta komprese) použijte xdelta3.

 • Pro konverzi testových kódování zkuste iconv. Nebo uconv pro pokročilejší použití; podporuje některé pokročilé Unicode věci. Například tento příkaz mění text na malé znaky a odstraňuje akcenty (jejich rozvinutím a zahozením):

   uconv -f utf-8 -t utf-8 -x '::Any-Lower; ::Any-NFD; [:Nonspacing Mark:] >; ::Any-NFC; ' < input.txt > output.txt
 • Na rozdělení souborů do částí zkuste split (na rozdělení podle velikosti) a csplit (na rozdělení podle řetězce).

 • K manipulaci s datem a časem použijte dateadd, datediff, strptime atd. z dateutils.

 • Použijte zless, zmore, zcat, a zgrep k operacím s komprimovanými soubory.

Ladění systému

 • Pro webové ladění jsou vhodné curl a curl /I nebo jejich wget ekvivalenty nebo více moderní httpie.

 • Pro zjištění současného procesorového/diskového stavu, klasické nástroje jako top (nebo lépe htop). Použijte iostat -mxz 15 pro základní CPU a detailní diskové stavy pro každý diskový oddíl a výkonostní statistiky.

 • Pro detaily ohledně síťové konektivity použijte netstat a ss.

 • Rychlý přehled co se děje v systému získáte pomocí užitečného dstat. Pro širší přehled s detaily použijte glances.

 • Na zjištění stavu paměti spusťte free a vmstat a pokuste se porozumět jejich výstupům. Zejména dbejte na "cached" hodnotu což je paměť držená Linuxovým kernelem jako souborová cache, tudíž se počítá do "volné" paměťi.

 • Ladění Javy je odlišný šálek čaje, ale jednoduchý trik na Javu od Oraclu a některé jiné JVM je, že stále můžete použít kill -3 <pid> a výpis zásobníku a haldy (včetně obecnějších detailů z garbage collectoru, které mohou být nesmírně informativní) bude zapsán do stderr/logs. Nástroje JDK jako jps, jstat, jstack a jmap jsou také užitečné, avšak SJK tools jsou více pokročilé.

 • Použijte mtr jako lepší traceroute pro identifikování potíží se sítí.

 • Při zjištování proč je disk plný, ncdu šetří čas oproti obvyklým příkazům jako du /sh *.

 • Ke zjištění, který socket nebo proces zahlcuje pásmo, zkuste iftop nebo nethogs.

 • Nástroj ab (přibalený k Apachi) je užitečný pro rychlé a hrubé zkontrolování výkonosti webového serveru. Komplexnější měření umožňuje siege.

 • Pro důslednější síťové ladění, wireshark, tshark nebo ngrep jsou to pravé.

 • Nezapomínejte na strace a ltrace. Mohou být nápomocné zejména pokud některý program selhává, zasekává se nebo padá a nevíte proč nebo pokud chcete mít obecnou představu o výkonu. Myslete na přepínač profilingu (-c) a schopnost připnout se k běžícímu procesu (-p).

 • Dynamické knihovny vám umožní zkontrolovat ldd.

 • Je důležité umět se připojit k běžícímu procesu za pomoci gdb a získat výpis jeho chodu.

 • Používejte /proc. Je úžasně nápomocný v okamžicích, kdy ladíte živé problémy. Příklady: /proc/cpuinfo,/proc/meminfo,/proc/cmdline,/proc/xxx/cwd,/proc/xxx/exe,/proc/xxx/fd/,/proc/xxx/smaps(kdexxx` je id nebo pid procesu.).

 • Když zjišťujete proč se něco v minulosti pokazilo, sar může být nedocenitelný. Ukazuje historické statistiky CPU, paměti, sítě, atd.

 • Pro hlubší systémovou a výkonostní analýzu se podívejte na stap(SystemTap), perf, a sysdig.

 • Zkontrolujte na jakém jste OS za pomoci uname nebo uname -a (obecné Unix/kernel informace) nebo lsb_release -a (v Linuxových distribucích).

 • Použijte dmesg kdykoli se něco chová neočekávaně (může jít o hardwarový nebo driverový problém).

Jednořádkové příkazy

Pár příkladů na spojování příkazů:

 • Někdy je pozoruhodně užitečné dělat průnik, sjednocení a rozdíl textových souborů pomocí sort/uniq. Předpokládejte, že a a b jsou unikátní textové soubory. Toto je rychlé a funguje na souborech libovolné velikosti až do mnoha gigabytů. (Třídění pomocí sort není omezené pamětí, ale je možné, že budete muset použít -T přepínač, pokud se /tmp nachází na malém diskovém oddílu). Podívejte se také na poznámku o LC_ALL výše a přepínač sortu -u (vynechaný pro přehlednost).
   cat a b | sort | uniq > c  # c je sjednocení b
   cat a b | sort | uniq -d > c  # c je průnik b
   cat a b b | sort | uniq -u > c  # c je rozdíl a - b
 • Použijte grep .* pro rychlé prošetření obsahu všech souborů v adresáři (každý soubor je spojen s názvem souboru) nebo head -100 * (aby každý soubor měl záhlaví). Může být užitečné pro adresáře s konfiguračními soubory jako jsou například /sys, /proc a /etc.

 • Součet všech čísel ve třetím sloupci textového souboru (pravděpodobně 3x rychlejší a 3x méně kódu než ekvivalentní funkce v Pythonu):

   awk '{ x += $3 } END { print x }' mujsoubor
 • Pokud chcete zobrazit velikosti/datumy na souborovém stromu, následující příkaz je jako rekurzivní ls -l, ale jedodušší na čtení než ls -lR:
   find . -type f -ls
 • Řekněme, že máte textový soubor, jako log webového serveru, a jisté hodnoty, které se objevují na některých řádcích, jako například acct_id parametr, který se vyskytuje v URL. Pokud chcete záznam kolik požadavků pro každý acct_id:
   cat access.log | egrep -o 'acct_id=[0-9]+' | cut -d= -f2 | sort | uniq -c | sort -rn
 • K průběžnému monitorování změn použijte watch, například změn souborů v adresáři pomocí watch -d -n 2 'ls -rth | tail' nebo síťových nastavení při řešení potíží nastavení wifi: watch -d -n 2 ifconfig.

 • Spusťte tuto funkci k získání náhodného tipu z tohoto dokumentu (parsuje Markdown a vyextrahuje jednu položku):

   function taocl() {
    curl -s https://raw.githubusercontent.com/jlevy/the-art-of-command-line/master/README.md |
     pandoc -f markdown -t html |
     xmlstarlet fo --html --dropdtd |
     xmlstarlet sel -t -v "(html/body/ul/li[count(p)>0])[$RANDOM mod last()+1]" |
     xmlstarlet unesc | fmt -80
   }

Neobvyklé ale užitečné

 • expr: provede aritmetické nebo logické operace nebo vyhodnotí regulární výrazy

 • m4: jednoduchý procesor maker

 • yes: tiskne řetězec vícekrát

 • cal: hezký kalendář

 • env: provede příkaz (užitečné ve scriptech)

 • printenv: vypíše proměnné prostředí (užitečné při ladění a ve scriptech)

 • look: najde anglická slova (nebo řádky v souboru) začínající řetězcem

 • cut, paste a join: manipulace s daty

 • fmt: formátuje text do odstavců

 • pr: formátuje text do stránek/sloupců

 • fold: zalamuje řádky textu

 • column: formátuje textová pole do zarovnaných sloupců nebo tabulek s danou šířkou

 • expand a unexpand: převádí tabulátory a mezery

 • nl: přidá čísla řádků

 • seq: tiskne čísla

 • bc: kalkulačka

 • factor: provádí faktorizaci celých čísel (15 = 5 a 3)

 • gpg: šifruje a podepisuje soubory

 • toe: tabulka informací o dostupných terminálech

 • nc: síťové ladění a přenos dat

 • socat: socketové relé a tcp port přesměrování (podobné netcat)

 • slurm: visualizace síťového provozu

 • dd: přesun dat mezi soubory nebo zařízeními

 • file: identifikuje typ souboru

 • tree: zobrazí adresáře a podadresáře jako vnořený strom; podobně jako ls ale rekurzivně

 • stat: informace o souboru

 • time: provede a načasuje příkaz

 • timeout: provádí příkaz po specifikovanou dobu a zastaví proces když daná doba uplyne

 • lockfile: vytvoří semaforový soubor, který lze odstranit pouze pomocí rm -f

 • logrotate: rotuje, komprimuje a posílá logy emailem

 • watch: spouští opakovaně příkaz a zobrazuje výsledky a/nebo zvýrazňuje změny

 • tac: tiskne soubory pozpátku (po řádcích)

 • shuf: náhodně vybere řádky ze souboru

 • comm: porovná seřazení soubory řádek po řádku

 • pv: monitoruje postup dat skrz rouru

 • hd, hexdump, xxd, biew a bvi: vypíše nebo edituje binární soubory

 • strings: vypreparuje textové řetězce z binárních souborů

 • tr: překládá znaky nebo s nimi manipuluje

 • iconv nebo uconv: převod pro kódování textu

 • split a csplit: dělí soubory

 • sponge: čte všechen vstup před tím než ho zapíše, užitečné pro čtení a následný zápis do téhož souboru, např. grep -v neco nejaky-soubor | sponge nejaky-soubor

 • units: převody jednotek a výpočty; převádí jednotky mezi sebou, (viz. /usr/share/units/definitions.units)

 • apg: generuje náhodná hesla

 • 7z: vysoko-poměrová datová komprese

 • ldd: informace o dynamických knihovnách

 • nm: vypíše symboly z objektových souborů

 • ab: zátěžové testy webserverů

 • strace: ladění systému

 • mtr: vylepšení traceroute pro síťové ladění

 • cssh: vizuální souběžný shell

 • rsync: synchronizuje soubory a adresáře přes SSH nebo v lokálním systému souborů

 • wireshark a tshark: zachytávání packetů a síťové ladění

 • ngrep: grep pro síťovou vrstvu

 • host a dig: DNS vyhledávání

 • lsof: zpracovává souborové popisovače (descriptory) a informace o socketech

 • dstat: užitečné systémové informace

 • glances: vysoko úrovňový, multi-systémový přehled

 • iostat: statistiky využití disku

 • mpstat: statistiky využití CPU

 • vmstat: statistiky využití paměti

 • htop: vylepšená verze top (správa procesů)

 • last: historie přihlášení

 • w: kdo je přihlášen

 • id: informace o identitě uživatele/skupiny

 • sar: historické systémové statistiky

 • iftop nebo nethogs: využití sítě pro proces nebo socket

 • ss: statistika socketů

 • dmesg: bootovací a systémové chybové zprávy

 • sysctl: zobrazení a konfigurace parametrů Linuxového kernelu za běhu

 • hdparm: SATA/ATA disková manipulace/výkon

 • lsblk: seznam blokových zařízení: stromové zobrazení disků a diskových oddílů

 • lshw, lscpu, lspci, lsusb, dmidecode: informace o hardwaru zahrnující CPU, BIOS, RAID, grafiku, zařízení, atd.

 • lsmod a modinfo: seznam a detaily kernelových modulů

 • fortune, ddate, a sl: hm, no, záleží jestli považujete parní lokomotivy a Zippyho citáty za "užitečné"

Pouze pro OS X

Tyto věci jsou relevantní pouze pro macOS.

 • Balíčky spravované pomocí brew (Homebrew) a/nebo port (MacPorts). Mohou být použity k instalaci mnoha předešlých příkazů na macOS.

 • Kopírujte výstup jakéhokoli příkazu do desktopové aplikace pomocí pbcopy a vložte vstup z nějaké pomocí pbpaste.

 • K povolení klávesy Option v Terminálu Mac OS jako klávesu Alt (pro použití v příkazech jako alt-b, alt-f, atd.), otevřete Předvolby -> Profily -> Klávesnice a zvolte "Použít Option jako Meta klávesu".

 • K otevření souboru za pomoci desktopové aplikace použijte open nebo open -a /Aplikace/Cokoli.app.

 • Spotlight: Prohledávejte soubory s mdfind a vypište metadata (například EXIF informace fotografie) pomocí mdls.

 • Nezapomínejte, že macOS je založen na BSD Unixu a mnoho příkazů (například ps, ls, tail, awk, sed) mají spoustu jemných odlišností od Linuxu, což je z velké části ovlivněno System V (System Five) stylem Unixu a GNU nástroji. Mnohokrát mmůžete rozdíl poznat podle manuálové stránky mající v nadpise "BSD General Commands Manual". V některých případech mohou být GNU verze instalovány také (třeba gawk a gsed pro GNU awk a sed). Pokud píšete multi-platformní Bashové scripty, vyhýbejte se takovým příkazům (například, zvažte Python či perl) nebo pečlivě testujte.

 • K získání informací o verzi vydání macOS použijte sw_vers.

Další zdroje

Zřeknutí se odpovědnosti

S vyjímkou velmi malých úkolů je kód psán tak, aby ho ostatní mohli přečíst. S mocí přichází zodpovědnost. Skutečnost, že něco můžete v Bashi udělat nemusí nutně znamenat, že byste měli! ;)

License

Creative Commons License

Tato práce je licencována pod Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.书籍推荐

此网站出售,联系QQ:779236454